PUBLICA ANUNT in ZIARE
Pachete Promotionale
Ziare ALBA IULIA
Ziare ARAD
Ziare ARGES
Ziare BACAU
Ziare BIHOR
Ziare BISTRITA-NASAUD
Ziare BOTOSANI
Ziare BRAILA
Ziare BRASOV
Ziare BUZAU
Ziare CALARASI
Ziare CARAS-SEVERIN
Ziare CLUJ
Ziare CONSTANTA
Ziare COVASNA
Ziare DAMBOVITA
Ziare DOLJ
Ziare GALATI
Ziare GIURGIU
Ziare GORJ
Ziare HARGHITA
Ziare HUNEDOARA
Ziare IALOMITA
Ziare IASI
Ziare MARAMURES
Ziare MEHEDINTI
Ziare MURES
Ziare NEAMT
Ziare OLT
Ziare PRAHOVA
Ziare SALAJ
Ziare SATU MARE
Ziare SIBIU
Ziare SUCEAVA
Ziare TELEORMAN
Ziare TIMIS
Ziare TULCEA
Ziare VALCEA
Ziare VASLUI
Ziare VRANCEA
Anunt online pe 20 de bloguri
Anunturi Oferte Serviciu in ziarul Libertatea
Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea
Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare
PLATA prin SMS
Anunturile online pe 63 de situri se pot achita si prin SMS in retelele Telekom, Vodafone. Rapid si usor - publica anuntul si achita-l ca sa apara imediat pe 63 de situri!!!

Daca ai platit ANUNTUL ONLINE deja prin SMS introdu parola primita AICI.

Anunturi Licitatii

Anunturi Vanzari, Cumparari, Inchirieri, Schimburi

Categoria "Licitatii" contine un numar de 5 anunturi publicate de catre vizitatorii nostrii. Pentru a publica un anunt pe situl nostru in categoria "Licitatii" apasa aici.

Anun Ploie Industrial Parc Sediul Social

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 28 Sep 2016
ANUNȚ S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A. cu sediul social ȋn municipiul Ploiești, județul Prahova, str. Sferei, nr. 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J29/20/2002, CIF RO 14380546, ȋn calitate de autoritate contractantӑ, organizeazӑ selecție de oferte, ȋn vederea ȋntocmirii unui Raport de evaluare a unui teren in suprafață de 4.000 mp, categoria curți-construcții, situat in municipiul Ploiești, str. Conului, in incinta Parcului Industrial Ploiești, existent ȋn patrimoniu, ȋn scopul stabilirii juste a valorii de piațӑ ȋn vederea vânzӑrii. Ofertele financiare se vor depune ȋn plic sigilat de cӑtre persoane fizice/juridice, calificate, membrii titulari sau corporativi, afiliați A..N.E.V.A.R., cu experiențӑ ȋn domeniu, la sediul social al S.C. Ploiești Industrial Parc S.A., pana la data de 10.10.2016, ora 15:30. Ȋn ofertӑ vӑ rugӑm sӑ menționați toate datele de identificare ale dumneavoastrӑ, adresa de e-mail, nr. de telefon/fax, pentru transmiterea corespondențelor, precum și persoana de contact. Relații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0244/434028, persoane de contact Emilia Gavrilă si Leonardo Denis Puiu.

Informa Generale Privind Concedentul Comuna

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 28 Sep 2016
1. Informaţii generale privind concedentul: Comuna Bucov, Str. Constantin Stere, nr 1, Bucov, judeţul Prahova, telefon 0244/2750460, fax 344816380, e-mail: pBucov@yahoo.com.
2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Comuna Bucov, Str. Constantin Stere, nr 1, Bucov, judeţul Prahova, telefon 0244/2750460, fax 344816380, e-mail: pBucov@yahoo.com., cod postal 107110, cod fiscal 2843531

- Unitatea Administrativ Teritorială a, organizează, în condiţiile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică şi a H.G. nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia precum şi în baza prevederilor art. 91 şi art. 123 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, licitaţie în vederea concesionării pentru: suprafata din domeniul public al comunei Bucov, jud Prahova-anume teren 157.457 mp din care suprafata luciu de apa - 102.893 mp situate in Tarla 92 Parcele 3986/3, 3986/7, 3992, 3995, 3996, 3997, 3999/1 si parte din constructia C1 respectiv suprafata de 93,02 mp aflată în proprietatea comunei Bucov, conform Carte funciara nr 5969/09.09.2002
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: pot participa la licitaţie persoane fizice sau juridice, de drept privat, române sau străine, care au ca obiect de activitate "Piscicultură" (cod CAEN 0502 ) şi care fac dovada achitării, prin chitanţă sau ordin de plată a documentaţiei de atribuire, a taxei de participare la licitaţie şi a garanţiei de participare la licitaţie.
Nu sunt admise la licitatie persoane fizice si juridice care au datorii sau litigii nesolutionate cu Comuna Bucov/Consilul Local Bucov cat si cele care se afla in procedura insolventei.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: persoanele interesate pot intra în posesia documentaţiei de atribuire de la sediul Consiliului Local Bucov cu solicitare scrisă, transmisă cu cel puţin 3 zile înainte.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei Bucov.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: contravaloarea documentaţiei de atribuire este de 10 lei , iar taxa de participare 100 lei.Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 2.043 lei şi va fi plătită în contul Unităţii Administrativ Teritoriale Primăria Bucov, cod fiscal 2843531 nr.RO73TREZ53921180250XXXXX, deschis la Trezoreria Boldesti Scaieni..
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 06.10.2016, ora 16.00.
4. Informaţii privind ofertele: plicul exterior al ofertei va purta menţiunea numelui, adresa şi nr. de telefon al ofertantului.
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 12.10.2016, ora 10.00.

Sprl Lichidator Judiciar Debitorului Alvarion

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 23 Sep 2016
IS-ROM SPRL, lichidator judiciar al debitorului ALVARION S.R.L., în faliment, in bankruptcy, en faillite (”Debitorul”) organizează licitație publică pentru vânzarea bunurilor mobile identificate în proprietatea Debitorului:
Valorificarea bunurilor mobile ale Debitorului se va face prin vânzare la licitație publică, fie individual, fie în bloc, în funcție de intenția exprimată de potențialii cumpăratori care participă la licitație.
Licitația are loc în 04.10.2016, ora 15,00 la sediul lichidatorului judiciar din București, str. Ion Câmpineanu nr. 11, etaj 2, sector 1.
Detaliile privind bunurile scoase la vânzare se regăsesc în caietul de sarcini care poate fi achiziționat de la sediul lichidatorului judiciar din București, str. Ion Câmpineanu nr. 11, etaj 2, sector 1.

Sprl Lichidator Judiciar Debitorului Alvarion

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 23 Sep 2016
IS-ROM SPRL, lichidator judiciar al debitorului ALVARION S.R.L., în faliment, in bankruptcy, en faillite (”Debitorul”) organizează licitație publică pentru vânzarea bunurilor mobile identificate în proprietatea Debitorului:
Valorificarea bunurilor mobile ale Debitorului se va face prin vânzare la licitație publică, fie individual, fie în bloc, în funcție de intenția exprimată de potențialii cumpăratori care participă la licitație.
Licitația are loc în 04.10.2016, ora 15,00 la sediul lichidatorului judiciar din București, str. Ion Câmpineanu nr. 11, etaj 2, sector 1.
Detaliile privind bunurile scoase la vânzare se regăsesc în caietul de sarcini care poate fi achiziționat de la sediul lichidatorului judiciar din București, str. Ion Câmpineanu nr. 11, etaj 2, sector 1.

Continsolv Sprl Sediul Mures Pandurilor

Valabil in:
Licitatii Toata tara
     Publicat in: 23 Sep 2016
CONTINSOLV SPRL, cu sediul în Tg. Mures, bd.Pandurilor nr.25A/12, anunta vanzarea prin licitatie publică a bunurilor mobile si imobile din patrimoniul falitei ECOCONSTRUCT SA, dupa cum urmeaza:
Imobile si mijloace fixe aferente: Hala productie (1,4 mii mp) 568.500 lei, Cazan Biovulcan 75 KW-3.070 lei, teren intravilan (5,5 mii mp) 132.700 lei, hala metalica (300 mp) 33.600 lei.
Licitațile publice pentru vânzarea bunurilor imobile se vor desfasura in fiecare zi de vineri de la ora 12.00, in Tg.Mures, str. Revolutiei nr. 13, et. 1, incepand cu data de 28.10.2016.
Mijloace de transport: autoturism Renault Clio-6.000 lei, autoturism Renault Laguna-8.400 lei, autoutilitara Renault Master-18.800 lei, autotractor DAF-13.000 lei, semiremorca Belgia-28.570 lei
Utilaje: presa automata Schlosser-8.140 lei, rascheta automata GEKO-9.730 lei, malaxor automat Schlosser-880 lei, cantar automat Arbau-6.780 lei, lift automat pt paleti-4.870 lei, utilaj transport paleti-4.980 lei, compresor alimentare ciment-800 lei, snec alimentare ciment-660 lei, compresor fix-400 lei, betoniera fixa-11.680 lei, macara schimbare matrite-800 lei, utilaj pretocat tip EGRI-11.650 lei, utilaj de tocat tip KD45-8.440 lei, motovibrator MVSI312310-1.510 lei, instalatie exhaustare-10.040 lei, stivuitor electric STIIL-13.200 lei, masina paletizat cu folie strech-1.000 lei, transport .cu lant in jgheab mare-13.060 lei, instalatie semiaut. boiandrugi-17.370 lei, transport.cu lant in jgheab mic-10.700 lei, statie de incarcare-6.500 lei, mas de frezat FUS-2.400 lei, transpalet-2.000 lei.
Altele: panouri uscare-350 lei, matrițe borduri, cărămizi dif. mărimi și dale-48.330 lei, rezervor metalic 20.000 l-2.100 lei, rezervor metalic 5.000 l-1.300 lei, vas expansiune 20.000 l-2.100 lei.
Licitațiile publice pentru vânzarea bunurilor mobile se vor desfasura in fiecare zi de vineri de la ora 12.00, in Tg. Mures, str. Revolutiei nr. 13, et.1, incepand cu data de 07.10.2016.
Caietele de sarcini pot fi achizitionate de la lichidatorul judiciar. Pentru inf. suplimentare: 0724055880
Anunturi fonduri europene
Anunturi in ziare nationale
Publicati Citatii in ziarul Adevarul
Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului
Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale
Anunturi fonduri structurale, publicare raporturi fiscale anuale Ziarul Financiar
Argus Reo - solutii profesionale pentru agentii imobiliare
Ziare-Reviste.ro
Stiri
ziare
ziarul

Site-uri partenere:

Mediapress Mica Publicitate
Mare Publicitate Mediapress
Anunturi Romania Libera
Mica Publicitate Romania Libera
Anunt Ziarul Romania Libera
Mare Publicitate Romania Libera
Romania Libera Anunturi
Anunturi Libertatea
Mica Publicitate Libertatea
Anunt Ziarul Libertatea
Anunturi Jurnalul National
Mica Publicitate Jurnalul National
Anunturi Evenimentul Zilei
Mica Publicitate Evenimentul Zilei
Anunturi Anuntul Telefonic
Mica Publicitate Anuntul Telefonic
Anunturi Adevarul
Mica Publicitate Adevarul
Anunturi Anuntul AZ
Anunturi in AZ
Anunturi Bursa
Anunturi Capital
Anunturi Click
Anunturi Curentul
Anunturi Curierul National
Anunturi ziar National
Anunturi Ring
Publicitate Ziare Locale
Anunturi Ziare Locale
Publicitate Ziare Locale
Ziare Mica Publicitate
Ziare Mare Publicitate
Citatii ziarul Adevarul
Citatii Romania Libera
Citatii Evenimentul Zilei
Licitatii Ziarul Adevarul
Anunturi adunari generale
Anunt Licitatii Ziare
Anunturi Citatii Ziare
Anunturi Serviciu Ziare
Anunturi Online
Publicitate TV
Oferte Serviciu Romania Libera
Oferte Serviciu Evenimentul Zilei
Oferte Serviciu Libertatea
Mica Publicitate Brasov
Mica Publicitate Arad
Mica Publicitate Constanta
Mica Publicitate Cluj
Mica Publicitate Galati
Mica Publicitate Iasi
Mica Publicitate Sibiu
Mica Publicitate Timis
Publicare Anunt ziare
Cum public anunt in ziare
Anunturi in ziare
Publicitate in ziar
Anunturi Ziare Nationale
Anunturi Fonduri Europene
Anunturi in ziare
Firme de publicitate
Inmatriculari Masini
Materiale Publicitare
Birou Mediere Bucuresti
Blog anunturi in ziare
Oferte pentru locuri de munca
Anunturi in ziare nationale
Birou Mediere Bucuresti
Servicii de curatenie
Anunt Ziar National